Czym jest samorząd uczniowski?

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Ustawa o systemie oświaty (uchwalone przez Sejm prawo regulujące zasady funkcjonowania oświaty) – mówi, że Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły (art. 55). Członkiem samorządu uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy nim być w momencie, gdy szkołę opuszczamy. Niezależnie od tego, jak bardzo jesteś zaangażowany w życie szkoły – masz prawo wpływać na to, co się w niej dzieje. Możesz z tego prawa korzystać na różne sposoby – organizując szkolną drużynę piłki nożnej lub projekcje filmowe dla kolegów, uczestnicząc w spotkaniach koła miłośników przyrody czy gier komputerowych, dekorując salę gimnastyczną na imprezę karnawałową, pisząc artykuły do szkolnej gazetki, tworząc stronę internetową lub organizując wystawę fotografii. Te i wiele innych działań uczniowskich to właśnie aktywność samorządu uczniowskiego – możliwości jest tyle, że każdy może znaleźć coś dla siebie.

W bieżącym roku szkolnym przedstawicielami uczniów zostali wybrani:

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego– Wojciech Szczupak

Zastępca Przewodniczącego – Wiktoria Walczuk

Sekretarz – Kinga Miszczak

Skarbnik – Zofia Rękas

Oto przedstawiciele uczniów w poszczególnych klasach:

kl. IV – Lilianna Łontkowska, Kaspjan Proskura, Kacper Kot, Wiktoria Malinowska, Tymon Zając 

kl. V a – Maja Suseł, Milena Mańkowska, Julia Bis, Kuba Radomski

kl. V b – Weronika Kniażuk, Hanna Frańczak, Lena Kostrzanowska, Julia Mochniej

kl. VI – Adam Zaraza, Kacper Jasionowski, Zuzanna Sekuła, Adam Warda

kl. VII a – Natalia Stadnik, Julia Jaśkowska, Joanna Kostrzanowska

kl. VII b – Maja Kubina,  Michał Hać, Maja Mielniczuk,  Karolina Kozak,  Kuba Zawadzki

kl. VIII a –  Natalia Kostek, Kinga Miszczak, Nadia Mochniej, Natalia Herbut

kl. VIII b – Zuzanna Daniluk, Natalia Radomska. Nikola Policha, Wojciech Szczupak.

Skip to content