Awifauna i chłopaki

W dniu 30 września, uczniowie klasy IV  w ramach Europejskich Dni Ptaków wzięli udział w akcji liczenia ptaków na stawach w Kozieńcu. Jak podaje Ogólnopolskie Towarzystwo Ornitologiczne: „To  bardzo szczególny i niezwykły moment w ptasim świecie – czas jesiennych wędrówek. Miliony ptaków, które spełniły swe rodzicielskie obowiązki i wychowały kolejne pokolenie, mogą udać się na zasobne w pokarm zimowiska, zaś miłośnicy awifauny mogą cieszyć się obserwacjami ptasich przelotów”.

W tym roku naszym głównym ornitologiem była pani Alicja Sulima, pracownik  Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, która profesjonalnie przygotowała i przeprowadziła zajęcia w terenie.  Uczniowie wyposażeni w profesjonalny sprzęt bardzo uważnie śledzili loty ptaków i skrupulatnie odnotowywali kolejne ich gatunki. Łączna liczba zaobserwowanych ptaków wyniosła 106 osobników. Wśród nich znalazły się: 82 sikorki bogatki, 6 łabędzi, 2 czaple białe, 1 czapa siwa, 14 kaczek krzyżówek i 1 bielik. Uczniowie w nagrodę za zaangażowanie i rzetelną obserwację ptaków otrzymali upominki ufundowane przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych.

Udział uczniów w jesiennej akcji  liczenia ptaków to z jednej strony nauka przez obserwację, ale również  inspiracja do postrzegania interesujących obiektów przyrodniczych oraz pogłębianie  wiedzy o lokalnej przyrodzie.

Termin wycieczki nie był przypadkowy, zaplanowany został w dniu święta chłopców. Po części edukacyjnej  przyszedł czas na integrację zespołu klasowego. Dzięki uprzejmości pani Małgorzaty Kot, która udostępniła nam świetlicę w Siennicy Królewskiej Dużej, mogliśmy przeprowadzić gry i zabawy edukacyjne. Każde zadanie wywoływało dużo pozytywnych emocji wśród dzieci oraz dawało możliwość lepszego poznania kolegów i koleżanek.

Na zakończenie bardzo intensywnego programu wycieczki były życzenia zarówno od przedstawiciela rodziców, pani Małgorzaty Kot, jak również wychowawcy. Natomiast przewodnicząca klasy Lila Łontkowska wręczyła kolegom dyplomy przygotowane przez koleżanki. Nie zabrakło również prezentów, które ufundowali rodzice. Dziękujemy!

Skip to content