Narodowe Czytanie 2021

„Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej lekturą jubileuszowej dziesiątej odsłony Narodowego Czytania 2021

Tradycyjnie już kolejny raz społeczność naszej szkoły wzięła udział w  Narodowym Czytaniu zainicjowanym przez Prezydenta RP. W tegorocznej edycji wzięli udział chętni uczniowie z klas siódmych i ósmych. Przygotowali oni wzorowe czytanie fragmentów tekstu i z wielkim wyczuciem wcielili się w role bohaterów dramatu. Z uwagi na sytuację epidemiczną akcja przebiegała  z zachowaniem wytycznych sanitarnych.

Gabriela Zapolska napisała Moralność pani Dulskiej jesienią 1906 roku. Utwór bardzo szybko stał się popularny i jest uważany za jedno z najważniejszych osiągnięć twórczych pisarki. Dzieło cechuje komizm, bogactwo obserwacji obyczajowych, a zwłaszcza silna wymowa społeczna. Prapremiera sztuki odbyła się 15 grudnia 1906 roku w Teatrze Miejskim w Krakowie. Kilka tygodni później wystawiono ją w Warszawie, a następnie we Lwowie, gdzie autorka osobiście czuwała nad przygotowaniami i brała udział w próbach.  Wszystkie te inscenizacje przyjęto z wielkim aplauzem. Sztuka odnosiła też sukcesy za granicą. Na podstawie dramatu powstały również filmy, w tym uznawany za pierwszy polski film dźwiękowy obraz z 1930 roku.

To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji.

Skip to content