Godziny Wychowawcze ze Światem PAH

Uczniowie klas 4-8 uczestniczyli w całorocznym cyklu zajęć, które stanowiły zaproszenie do zgłębiania wyzwań współczesnego świata. Zajęcia zostały przygotowane przez Zespół Edukacji Polskiej Akcji Humanitarnej i realizowane były w wielu szkołach na świecie. Celem zajęć było nie tylko informowanie o tym, jaki nasz świat jest obecnie, ale także kształtowanie postaw, które pomogą uczynić go bardziej sprawiedliwym w przyszłości. Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza jego zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności łączących ludzi i miejsca.

 Podstawę edukacji globalnej stanowi kwestia sprawiedliwości i solidarności, zarówno w lokalnym jak i globalnym wymiarze. Nigdy bowiem nie jest za wcześnie, żeby rozmawiać z uczniami i uczennicami o globalnych współzależnościach. Po skończonym programie, osoby uczestniczące poczuły się bardziej odpowiedzialne za swoje codzienne wybory i zachowania, które wpływają również na ludzi w innych częściach świata.

Podczas wykonywania ćwiczeń, odbyło się wiele interesujących rozmów, dyskusji. Uczniowie niejednokrotnie wyrażali swoje zdziwienie i zaskoczenie, zdobywając nową wiedzę oraz gromadząc doświadczenia.

Skip to content