News

To stanowi dla nas normę: trzymać ciągle dobrą formę!

W bieżącym roku szkolnym po raz kolejny w naszej szkole realizowany był Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!” propagujący zdrowy styl życia, promujący zbilansowane odżywianie oraz aktywność fizyczną.

Skierowany on był do uczniów klas V – VIII szkół podstawowych i realizowany w formie zdalnej, a wszystkie wykonane zadania można zobaczyć na stronie internetowej szkoły.

Celem programu “Trzymaj Formę!” była edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. Nieprawidłowy styl życia nie jest obojętny dla zdrowia fizycznego, umysłowego i społecznego uczniów. Wywiera negatywny wpływ na  wyniki nauczania, sprawność fizyczną, społeczne relacje z rówieśnikami i stan emocjonalny.

Edukacja zdrowotna w szkole stanowi interaktywny, uczestniczący proces nauczania i uczenia się, umożliwiający młodym ludziom zdobywanie wiedzy, kształtowanie postaw i umiejętności,  dzięki którym  podejmują  pozytywne  decyzje i działania  dla  ochrony i doskonalenia  zdrowia własnego i innych ludzi.

Za udział w XV edycji programu szkoła otrzymała certyfikat.

Skip to content