Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

W marcu nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO Fundacji Dbam o Mój Zasięg. Głównym celem projektu jest praca zmierzająca do przygotowania uczniów, nauczycieli i rodziców do bezpiecznego, higienicznego i kreatywnego korzystania z zasobów sieci. Jednym z ważniejszych osiągnięć ma być pozytywny wpływ na relacje z innymi oraz samopoczucie psychiczne i fizyczne uczniów, rodziców i nauczycieli. W ogólnopolskiej społeczności szkół zrzeszonych w projekcie wspólnie poszukujemy równowagi między światem cyfrowym i tym rzeczywistym.

Realizując założenia programowe projektu zadbaliśmy o komfort psychiczny naszych uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej – nie skupialiśmy się na nadrabianiu zaległości, postawiliśmy na odbudowywanie zaufania i pozytywne relacje między wszystkimi tworzącymi społeczność naszej szkoły. Dołączyliśmy również do  kampanii społecznej „Tydzień ulgi”, której pomysłodawcą i organizatorem był Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas nauki zdalnej pedagog szkolny przeprowadziła warsztaty z uczniami  na temat sposobów radzenia sobie ze stresem w dobie pandemii i zdalnego nauczania.
Po powrocie do szkoły uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach z psychologiem, dotyczących wpływu pandemii na zdrowie psychiczne młodzieży i wskazujących różne sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Ten rok szkolny już się kończy, ale od września ruszamy z bardzo ważnymi badaniami realizowanymi wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Badać będziemy nie tylko stan zdrowia społecznego (ocena relacji szkolnych), ale również zdrowie somatyczne i psychiczne.

 

Skip to content