Projekt „TO(działa)MY!” zakończony

Zakończyliśmy realizację działań podjętych w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjno-społecznego UNICEF Polska i Fundacji Santander Bank Polska – „TO(działa)MY!

Cele projektu:

 • kształtowanie postawy zaangażowania społecznego wśród dzieci i młodzieży
 • zwrócenie uwagi młodego pokolenia na potrzeby swojego najbliższego otoczenia,
 • budowanie świadomości młodych ludzi w obszarach związanych z ekologią, zdrowiem i edukacją.

W ramach projektu podjęliśmy się realizacji jednego z zaproponowanych obszarów tematycznych – ZDROWIE I SPORT. Wybraliśmy ten obszar  m.in. ze względu pandemię i konieczność zatroszczenia się o nasze zdrowie psychiczne i fizyczne, które podczas nauczania zdalnego w przypadku wielu uczniów uległo pogorszeniu. Brak aktywności fizycznej i izolacja społeczna nie służyła uczniom, powodowała problemy z utrzymaniem prawidłowej postawy, wagi oraz wyobcowanie społeczne.

Do projektu zostali zaangażowani uczniowie klasy 4a, którzy poprzez zaplanowane przez siebie działania starali się pokazać swoim koleżankom i kolegom  znaczenie odpowiedniej diety i ruchu oraz zachęcić ich do zdrowego stylu życia. Prace rozpoczęliśmy od zapoznania się z zasadami pracy metodą projektu, ustalenia planu i harmonogramu działań oraz podziału na zespoły zadaniowe.

Zaplanowaliśmy i zrealizowaliśmy następujące działania:

 1. Przygotowanie plakatów promujących zdrowe odżywianie i umieszczeni i ich na stronie szkoły.
 2. Przygotowanie prezentacji o zdrowym odżywianiu i przekazanie ich uczniom z innych klas.
 3. Przeprowadzenie warsztatów o zdrowym odżywianiu przez pedagoga szkolnego.
 4. Nagranie filmików z przykładowymi przepisami na zdrowe przekąski i umieszczenie ich na stronie szkoły.
 5. Przeprowadzenie akcji zachęcającej uczniów do aktywności fizycznej.
 6. Przeprowadzenie zajęć poświęconych radzeniu sobie ze stresem przez pedagoga szkolnego.
 7. Udział w akcji “Dzień Bezpiecznego Internetu – DBI”.
 8. Zorganizowanie kampanii społecznej “Bezpieczni w sieci” – uczniowie klas ósmych.

Ostatnim elementem pracy nad projektem było podsumowanie stopnia jego realizacji, ocena wyników pracy uczniów i ewaluacja. Udział w projekcie dał uczniom wiele radości i satysfakcji z przebiegu działań i efektów ich pracy. Pomimo młodego wieku (4 klasa) oraz nauczania zdalnego udało się zrealizować wszystkie zaplanowane działania. Mamy nadzieję, że wpłynęły one na zmianę trybu życia i zachęciły uczniów do podejmowania kolejnych kroków w celu poprawy stanu swojego zdrowia.

Skip to content