„Granie na ekranie”

W ramach programu SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO wzięliśmy udział w projekcie badawczo-edukacyjnym „Granie na Ekranie”, którego celem jest zdobycie aktualnej wiedzy na temat używania gier cyfrowych przez dzieci i młodzież oraz edukacja społeczeństwa w zakresie odpowiedzialnego grania.

Projekt realizowany jest przez Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej, organizatora akcji oraz Fundację „Dbam o Mój Z@sięg”, partnera głównego.  Projekt otrzymał rekomendację Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Główne elementy projektu „Granie na ekranie”:

  •  Ogólnopolskie badania naukowe zrealizowane w 2020 roku – badanie ilościowe, realizowane w szkołach na terenie całego kraju oraz jakościowe, uwzględniające m. in. wywiady pogłębione z terapeutami uzależnień od gier oraz badania fokusowe skupione wokół najpopularniejszych wśród dzieci i młodzieży gier cyfrowych.
  •  Szkolenia dla Młodych Wolontariuszy –  pierwsze tego typu i bezpłatne szkolenia, podczas których wybrani uczniowie ze szkół w całej Polsce zostali przygotowani do poprowadzenia warsztatów dla swoich rówieśników w swoim najbliższym otoczeniu.
  •  Wykłady dla rodziców i nauczycieli –  bezpłatne spotkania dla rodziców i nauczycieli z całego kraju, podczas których można zdobyć wiedzę o świecie gier cyfrowych oraz skutecznym wspieraniu dzieci w odpowiedzialnym graniu w gry.
  •  Raport z badań naukowych raport zawiera rekomendacje wynikające z otrzymanych wyników przeprowadzonych badań.

Projekt finansowany jest ze środków Fundacji Lotto im. Haliny Konopackiej, dzięki czemu udział w nim dla szkół, gmin, powiatów oraz osób indywidualnych jest całkowicie bezpłatny. 

 

Skip to content