News

„Wszyscy jesteśmy z tego samego ciasta”

21 maja przypada Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej. Obchodzone corocznie święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 57/249 z 22 grudnia 2002 roku w myśl Powszechnej Deklaracji o Różnorodności Kulturowej. Rezolucja odnosi się do zasady tolerancji i poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz promocji i ochrony praw człowieka, w tym prawa do rozwoju.

Powszechna Deklaracja UNESCO o Różnorodności Kulturowej z listopada 2001 roku przypomina o podstawowych wartościach praw człowieka, uzmysławia nam, że godność człowieka to również poszanowanie kultury, sprawiedliwość, wolność oraz pokój.

Nasi uczniowie w tym roku udowodnili, że choć różnimy się zewnętrznie, wszyscy jesteśmy ludźmi. Nie jest ważny kolor skóry, język, zwyczaje, wyznanie, bo każdy człowiek tak samo  odczuwa ból, radość, szczęście czy smutek.  Nasze wypieki pozornie różnią się od siebie, ale przecież wszystkie są zrobione z takiego samego ciasta…

Skip to content