News

„Baśniowi eksperci” – czwartoklasiści rywalizują

Czwartoklasiści już niejednokrotnie w tym roku szkolnym pokazali, że czytanie to ich pasja, a lektury mogą być całkiem przyjemne. W marcu udowodnili, że znają legendy polskie. Natomiast kwiecień został zarezerwowany dla baśni.

27 kwietnia odbył się w naszej szkole konkurs „Baśniowi eksperci”. Przebiegał on w formule online i był skierowany do chętnych uczniów klas czwartych. Celem konkursu było rozwijanie i popularyzowanie wiedzy o baśniach oraz stworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji.

Do konkursu przystąpiło trzynaścioro chętnych z klas 4 a i 4 b. Mieli za zadanie rozwiązać test wiedzy i umiejętności, składający się z 38 pytań o różnej strukturze. Łącznie można było uzyskać 46 punktów. Choć test nie należał do najłatwiejszych, to i tak uczniowie pokazali, że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych.

Wyniki:

I miejsce Julia Bis 39 pkt

II miejsce Kacper Górny i Michał Krzywicki 38 pkt

III miejsce Małgorzata Mil 37 pkt

Wszystkim uczniom, którzy przystąpili do konkursu gratulujemy wyników!

Skip to content