Przyroda i poezja…

Nie od dziś wiadomo, że przyroda to nieocenione źródło natchnienia dla twórców z różnych dziedzin. Pięknem przyrody inspirują się również poeci i dbają o to, aby właściwie korzystać z jej walorów. Przekonali się o tym uczniowie klasy 4a podczas pracy z wierszem Władysława Bełzy „Motyl”. Wspólnymi siłami określili temat utworu oraz jego nastrój. Wywnioskowali także, że właściwa zabawa dzieci na łące i zwrócenie uwagi na konieczność poszanowania przyrody, to bardzo ważne przesłanie wynikające z wiersza.

Czwartoklasiści bardzo chętnie wypowiadali się na temat umiejętnego korzystania z walorów otaczającego nas świata roślin i zwierząt. Któż bowiem nie zachwycił się chociaż raz pięknem motyla na łące? Kogo nie kusiło, aby go złapać i mieć tylko dla siebie? Po lekcji z wierszem stało się jasne, jak ważne jest poszanowanie dla najmniejszych organizmów świata zwierząt i ile cierpienia może przynieść pozornie niewinna zabawa na łące.

Praca z wierszem Władysława Bełzy pozwoliła na uaktywnienie kompetencji kluczowych tak ważnych w procesie edukacji. Porozumiewanie się w języku ojczystym oraz świadomość i ekspresja kulturalna to jakże ważne kompetencje ułatwiające funkcjonowanie.

Wizualnym efektem pracy na lekcji stały się piękne motyle wykonane przez uczniów, które miały pokazać, jak piękne i ważne są wszystkie, nawet te najmniejsze, elementy świata przyrody.

Skip to content