Pomysłowi przyrodnicy

W ramach zajęć przyrody uczniowie klas czwartych poznali główne formy ukształtowania powierzchni terenu. Rozpoznawali na zdjęciach pagórki zaliczane do form wypukłych czy doliny należące do form wklęsłych. Na pewno potrafią je również wskazać w swoim najbliższym otoczeniu. W celu utrwalenia zdobytej wiedzy samodzielnie tworzyli model wzniesienia z dowolnego materiału. Uczniowie wykazali się dużą kreatywnością i pomysłowością, wykonując modele pagórków. Wykorzystanie tak różnorodnych materiałów do wykonania swoich prac świadczy o niezwykłej pomysłowości młodych przyrodników.

Skip to content