News

Świat nowej edukacji w Szkole Podstawowej w Siennicy Różanej

W dzisiejszych czasach kompetencje informatyczne są kluczowe dla udziału każdego z nas w życiu społecznym.Wdrożenie nauczania na odległość wymaga od nauczycieli zdobywania nowych umiejętności, które pozwalają im swobodnie prowadzić zajęcia edukacyjne i pracować w wirtualnym środowisku. Współczesny nauczyciel pracujący w cyfrowej szkole, musi umieć wykorzystywać nowe środowiska uczenia się, współtworząc i współdzieląc się wiedzą z uczniami, znać zarówno narzędzia TIK jak i współczesne koncepcje pedagogiczne.

Biorąc pod uwagę zmiany modelu nauczania oraz potrzeby współczesnego ucznia nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskim projekcie edukacji cyfrowej „Lekcja:Enter”, w ramach którego zostały przeprowadzone 40-godzinne szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych nauczycieli. Podczas szkolenia nauczyciele poznali rozwiązania chmurowe, w których można tworzyć i przechowywać zasoby takie jak poczta elektroniczna, muzyka, zdjęcia, kalendarze, dokumenty: Dysk Google, OneDrive; aplikacje do utrwalania i podsumowania zrealizowanego materiału: Quizlet, Quizizz, Kahoot, Learningapps, Padlet, Wakelet, Printerest, WordArt, Mentimeter; narzędzia do edycji zdjęć i grafik: Canva, Kizoa oraz aplikacje do tworzenia uczniowskiego e-portfolio: Blogger, Google Sites, Wix. Dodatkowo każdy uczestnik szkolenia przygotował 2 scenariusze lekcji z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), które następnie wykorzystał na lekcjach z uczniami.

Dzięki udziałowi w szkoleniu nauczyciele wzmocnili swoje kompetencje cyfrowe, poznali korzyści z wykorzystywania stron internetowych, aplikacji oraz wszelkiego rodzaju ogólnodostępnych zasobów cyfrowych w codziennej pracy edukacyjnej. Dowiedzieli się m.in., jak poszukiwać elektronicznych materiałów i zasobów dydaktycznych dopasowanych do potrzeb uczniów, jak wykorzystywać je kreatywnie i bezpiecznie, a także jak tworzyć własne materiały. 

Z pewnością zdobyte wiadomości i umiejętności nauczyciele będą wykorzystywać podczas swojej pracy zdalnej, jak i stacjonarnej poprzez integrację narzędzi on-line z tradycyjnymi metodami nauczania, dzięki czemu nauczanie będzie bardziej efektywne i dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego ucznia.

Skip to content