News

Kampania społeczna „Bezpieczeństwo w sieci”

Korzystanie z Internetu ma swoje nieocenione zalety, ale pamiętajmy, że nie jest wolne od zagrożeń. O tym jak ważnym problemem jest bezpieczeństwo w sieci, może świadczyć fakt, iż nawet Komisja Europejska zaproponowała coroczne obchodzenie w całej Europie, w pierwszej połowie lutego, Dnia Bezpiecznego Internetu. Obecnie, ze względu na pandemię COVID-19 i przeniesienie funkcjonowania szkół i wielu instytucji do wirtualnej rzeczywistości, zagadnienie to staje się jednym z ważniejszych aspektów naszego życia.

W związku z powyższym uczniowie klas ósmych w ramach zajęć z informatyki postanowili przeprowadzić kampanię społeczną dotyczącą bezpieczeństwa w Internecie. Swoją pracę rozpoczęli od wyszukania informacji o tym, czym jest kampania społeczna i w jaki sposób ją przeprowadzić.
Dowiedzieli się również czym różni się reklama społeczna od reklamy komercyjnej.
Wszystkie działania nad kampanią były prowadzone metodą projektu – uczniowie pracowali w grupach, dzielili się zadaniami i opracowywali niezbędne materiały. Przygotowali i przeprowadzili badanie ankietowe wśród nauczycieli, rodziców i uczniów, dokonali jego analizy, a na zakończenie stworzyli krótkie reklamy społeczne. Podsumowując projekt dokonali oceny i samooceny swojej pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z efektami naszej pracy.

Skip to content