News

Międzynarodowy projekt eTwinning
„TIME FOR FUN”

Nasza szkoła już kolejny raz nawiązała współpracę międzynarodową realizując projekt eTwinning „TIME FOR FUN”. W projekcie bierze udział 15 szkół partnerskich: z Bułgarii, Turcji, Holandii, Rumunii, Włoch i Polski. Projekt trwa od stycznia do maja bieżącego roku szkolnego i biorą w nim udział uczniowie z klas 6a i 6b.

Projekt ten jest atrakcyjnym rozszerzeniem i wzbogaceniem programu zajęć lekcyjnych z języka angielskiego przy wsparciu różnych narzędzi Web 2.0 oraz przy współpracy partnerów z europejskich szkół. Naszym celem jest zachęcenie uczniów do doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz zainteresowanie ich nauką tego języka. Chcemy, aby uczniowie poprzez zabawę i zaangażowanie w tworzenie własnych materiałów do nauki, rozwijali swoje kompetencje językowe. Wszystkie działania projektowe są realizowane online i wiążą się z następującą tematyką: tradycyjne potrawy, pogoda, emocje, plany na wakacje i ochrona przyrody.

W lutym, w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu „Safer Internet Day”,  uczniowie zwrócili uwagę na problem cyberprzemocy i bezpieczeństwa w sieci przygotowując w aplikacji Canva plakaty informacyjne. Dodatkowo, wykorzystując aplikację Voki, opowiedzieli o sobie swoim rówieśnikom z krajów partnerskich. Obecnie pracujemy nad stworzeniem ebooka, w którym zaprezentujemy typowe polskie śniadanie. Do realizacji tego działania wykorzystamy aplikację Storyjumper.

Skip to content