Uczniowie i ich obowiązki domowe

Pomaganie w wypełnianiu obowiązków domowych, a potem samodzielne ich wykonywanie daje poczucie sprawstwa, kontroli, umiejętność planowania, organizacji czasu i dbania o swoją przestrzeń. Czy nasi uczniowie angażują się w prace domowe? Oczywiście, że tak! Można się o tym przekonać przeglądając wyniki tygodniowego zadania, z jakim uczniowie klas 6 musieli się zmierzyć na języku angielskim. Podczas lekcji zostało wprowadzone słownictwo związane z obowiązkami domowymi oraz środki gramatyczno-językowe wskazujące na możliwości, powinności i obowiązki. Aby utrwalić poznane słówka
i wykorzystać zdobyte wiadomości w praktyce, uczniowie mieli przez tydzień prowadzić pamiętnik, blog lub vlog, w którym opisywali wykonywane przez nich prace domowe. Okazuje się, że nazbierało się ich całkiem sporo.

Skip to content