InstaLing włączamy i język ogarniamy!

W tym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły mają możliwość rozwijania umiejętności językowych poprzez udział w programie InstaLing.  InstaLing to najpopularniejsza w Polsce darmowa platforma wspomagająca naukę języków obcych, której  XVI edycja realizowana jest pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Uczniowie z klas VIa, VIb, VIIa i VIIb poszerzają zakres słownictwa z języka angielskiego z wielu zakresów tematycznych, zgodnych z podstawą programową kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego. Nauka polega na systematycznym rozwiązywaniu różnego rodzaju quizów opartych na zadanym przez nauczyciela słownictwie. Poziom trudności zadań jest dostosowywany indywidualnie do poziomu ucznia, dzięki czemu każdy uczeń może odnieść sukces na miarę swoich możliwości. Nauczyciel ma dostęp do raportu systematyczności, który wskazuje czas i efekty pracy każdego ucznia.

W czerwcu zostanie wyłoniony MISTRZ INSTALINGU – uczeń, który najwytrwalej, systematycznie, każdego dnia wykonywał przynajmniej jedną sesję.

Uczcie się, grajcie i wygrywajcie!

Skip to content