News

Jeżeli projekt, to z Uniwersytetem Dzieci w Klasie!

W bieżącym roku szkolnym uczniowie z klasy 4a na zajęciach z wychowawcą realizują ogólnopolski projekt Uniwersytetu Dzieci w Klasie „Przedsiębiorczość. Jak zrealizować pomysł?”. Projekt składa się z 2 etapów: lekcji na rozgrzewkę, które pozwalają na integrację uczniów i oswojenie ich ze swoimi emocjami oraz lekcji tematycznych – związanych
z wiodącym tematem projektu.

Realizacja zadań projektowych wspomaga rozwój kompetencji społecznych uczniów.
W trakcie lekcji uczniowie wspólnie zaplanują i zrealizują wydarzenie projektowe, a także poznają różne aspekty i etapy procesu dążenia do celu. Uczniowie wzmocnią swoją kreatywność i rozwiną samoświadomość. Będą również ćwiczyć  elastyczność, współpracę
i empatię. 

Realizując ten projekt zostają spełnione założenia podstawy programowej w wielu obszarach. Sprawdź, w jakich!

W grudniu otrzymaliśmy pakiet materiałów edukacyjnych, m.in. indeksy dla uczniów
z kompletem naklejek, kostkę do ewaluacji lekcji, opiniometr dla uczniów i nauczyciela
do „mierzenia” poziomu satysfakcji z pracy na lekcji oraz stopnia zaangażowania w zadanie.

Skip to content