News

Finał akcji „Pod biało – czerwoną”

31 grudnia 2020 r.  zakończyła się ogólnopolska akcja polegająca na głosowaniu on-line w ramach projektu ,,Pod biało-czerwoną”. Projekt ten był skierowany do wszystkich gmin w Polsce i zakładał sfinansowanie przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztu i flagi dla każdej z gmin, której mieszkańcy dołączą do akcji.

Głównym celem projektu było zjednoczenie mieszkańców Polski oraz uhonorowanie poległych za wolność  naszej Ojczyzny. Działania te miały  też zachęcić do wyrażenia patriotycznej postawy oraz dumy z bycia Polakiem.

W promocję tego przedsięwzięcia i aktywizację mieszkańców naszej gminy włączyli się również nauczyciele Szkoły Podstawowej w Siennicy Różanej; m.in. lokalnym liderem projektu została p. Irena Chwała ( nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie).

Uprzejmie informujemy, że gmina Siennica Różana uzyskała przewidzianą w regulaminie liczbę głosów, a wszystkim mieszkańcom, którzy brali udział w akcji  – dziękujemy.

Skip to content