News

Tworzę, uczę się i działam – biologia moją pasją!

Uczniowie klasy V oraz VII udowodnili, że zajęcia lekcyjne przez Internet, nie są dla nich czymś nudnym. Przyzwyczaili się już do tego, że prawie dwa miesiące w ten sposób się uczą i rozwijają swoje zainteresowania biologiczne. Nie jest to wprawdzie to samo, co w szkole, gdyż nie mają na żywo kontaktu zarówno z nauczycielem, jak i przede wszystkim z rówieśnikami, ale nie narzekają i godnie podjęli wyzwanie, z jakim musza się zmagać na co dzień. Aby pokazać innym, że nie brak im pomysłowości, którą doskonale potrafią wykorzystać na lekcjach biologii i zajęciach dodatkowych stworzyli  modele komórek, układ pokarmowy człowieka, a także zdobywali wiedzę, tworząc plakaty na temat wpływu witamin oraz prawidłowej diety na organizm człowieka. Poniżej prezentujemy efekty ich pracy.

Skip to content