News

Cudze chwalicie…, czyli odkrywamy tajemnice naszego regionu

Celem wszelkich działań edukacyjnych jest wszechstronny rozwój ucznia, przygotowanie go do całościowego postrzegania otaczającego świata. Służy temu między innymi edukacja regionalna, której celem jest kształtowanie poczucia własnej wartości poprzez nabywanie wiedzy o regionie oraz umacnianie więzi z najbliższym środowiskiem i krajem. 

           Nasza szkoła umożliwia uczniom poznanie swojej małej ojczyzny poprzez organizację zajęć z edukacji regionalnej, w których uczestniczy grupa uczniów z klasy VI a. 

         Uczestnicy spotkań odbywających się raz w tygodniu odkrywali historię najbliższej okolicy, postacie z nią związane, a także ważne wydarzenia, które tu się rozgrywały. Oprócz tego poznali zwyczaje, tradycje oraz życie codzienne dawnych mieszkańców wsi. 

        Uczniowie angażowali się również w ogólnopolskie akcje oraz w obchody ważnych rocznic i wydarzeń historycznych: m.in. z okazji 40. rocznicy powstania “Solidarności” wspólnie z biblioteką szkolną przygotowali wystawę “bibuły”, czyli niezależnej prasy (oryginały przekazała jedna z mieszkanek naszej gminy), porządkowali groby ofiar II wojny światowej w ramach akcji “Szkoła pamięta” oraz włączyli się w obchody 102. rocznicy odzyskania niepodległości (przygotowali wspólnie z nauczycielem prezentację multimedialną). Samodzielnie zdobywali też wiedzę o miejscach i ludziach związanych z tragicznymi wydarzeniami I i II wojny światowej w naszej okolicy, natomiast zbilżające się Boże Narodzenie było okazją poznania dawnych tradycji i zwyczajów związanych z tym świętem. Uczniowie wykonali również ozdoby świąteczne z ekologicznych materiałów. 

Podczas realizacji zajęć, ich uczestnicy mieli możliwość wykazać się kreatywnością, samodzielnością, ale też odpowiedzialnością za powierzone zadania. 

Skip to content