Narodowe Czytanie 2020

Balladyna Juliusza Słowackiego lekturą dziewiątej odsłony Narodowego Czytania

Balladyna Juliusza Słowackiego to wybitne dzieło polskiego romantyzmu. Dramat został ukończony w grudniu 1834 roku, a wydany pięć lat później w Paryżu. Poeta połączył w  utworze realizm i fantastykę, a szczególną uwagę zwrócił na postawy  i czyny bohaterów. Historia Aliny i Balladyny stała się inspiracją wielu artystów różnych dziedzin – malarzy, rzeźbiarzy, muzyków czy wreszcie reżyserów scen polskich teatrów.

Narodowe Czytanie w naszej szkole z uwagi na sytuację epidemiczną przebiegało  z zachowaniem wytycznych sanitarnych, a wzięli w nim udział uczniowie klas ósmych. Podczas lekcji języka polskiego ósmoklasiści czytali fragmenty lektury z podziałem na role. Omówili także problematykę utworu i jego najważniejsze motywy. Dramat Słowackiego stał się inspiracją do stworzenia przez uczniów opowiadań ukazujących inne rozwiązania zakończenia utworu. Czekamy na kolejną – dziesiątą odsłonę Narodowego Czytania za rok.

A. Mróz, M. Rudzka

Skip to content