News

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!”

W naszej szkole w bieżącym roku szkolnym po raz kolejny realizowany był Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!” – program propagujący zdrowy styl życia, promujący zbilansowane odżywianie oraz aktywność fizyczną.

Głównym celem programu była edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród  młodzieży  szkolnej i ich  rodzin poprzez  promocję zasad  aktywnego stylu życia i  zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Program skierowany był do uczniów klas V – VIII szkół podstawowych. Ze względu na zawieszenie prowadzenia w szkołach zajęć dydaktyczno – wychowawczych w związku z ogłoszoną na terenie kraju epidemią wywołaną koronawirusem dalsza realizacja programu została zawieszona.

Jednak uczniowie naszej szkoły podczas nauki zdalnej wykonali plakaty dotyczące 10 zasad zdrowego stylu życia, bo dla każdego człowieka najcenniejsze jest zdrowie!

 Oto ich prace.

Skip to content