Mali miłośnicy matematyki

Dnia 19 lutego 2020 r. odbył się pierwszy etap konkursu matematycznego „Razem możemy więcej” dla klas trzecich szkół podstawowych z powiatów: chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego, którego organizatorami byli Delegatura w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie oraz Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia w Lublinie Oddział w Chełmie.

Głównym celem konkursu było rozwijanie zainteresowań matematycznych oraz kształtowanie umiejętności rozumowania matematycznego.

W konkursie wzięło udział 22 uczniów z klas trzecich z naszej szkoły.

Najwyższą liczbę punktów uzyskali:

Wiktor Adamczuk – kl. III B

Aleksander Szajner – kl. III B

Milena Mańkowska – kl. III A

Maja Suseł – kl. III A

Nasza szkoła otrzymała dyplom z podziękowaniem za organizację oraz udział uczniów w konkursie matematycznym „Razem możemy więcej”.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

Skip to content