Pokazy z fizyki

Fizyka jest jedną z najtrudniejszych nauk. Wymaga znajomości matematyki, która sama w sobie jest trudna. Fizyk to wytrawny matematyk, doskonały obserwator, filozof i człowiek z wyobraźnią, który opisuje materię i jej zachowanie, czyli zjawiska zachodzące w otaczającym nas świecie. Fizyka próbuje zrozumieć, na czym polega mechanizm otaczającego nas świata i opisać go językiem matematyki.
Według słów Alberta Einstein’a To, co nazywamy fizyką, obejmuje całą grupę nauk przyrodniczych, które opierają swe teorie na pomiarach i których idee i twierdzenia dają się sformułować za pomocą matematyki.
Uczennica klasy VIII – Natalia zaprezentowała nam kilka doświadczeń fizycznych z działu optyka. Miała na celu pokazanie, że fizyka to nie nudny, teoretyczny przedmiot, a niezwykle ciekawa dziedzina nauki.

Skip to content