News

Projekt “Praca projektowa. Jak zrealizować projekt?”

Uczniowie klasy 8 w bieżącym roku szkolnym podczas godzin z wychowawcą realizowali ogólnopolski projekt edukacyjny w ramach programu Uniwersytet Dzieci w Klasie. Organizatorem Projektu była Fundacja Uniwersytet Dzieci z siedzibą w Krakowie. Projekt „Praca projektowa. Jak zrealizować projekt?” dostarczał narzędzia do społecznego rozwoju uczniów. Podczas jego realizacji kształtowane były umiejętności społeczne, takie jak kreatywność, samoświadomość, elastyczność, współpraca oraz empatia. Jest to obecnie jedno z najważniejszych zadań szkoły. Takie zdolności są niezbędne z perspektywy rozwoju dzieci, ich zainteresowań i zdobywania doświadczeń.

Skip to content