Lekcje na odległość

Jak w czasie kwarantanny wprowadzonej z powodu zagrożenia pandemią koronawirusa radzić sobie mają uczniowie?
Z pomocą przychodzą nowe technologie – nauka odbywa się przez Internet, w trybie online. Oznacza to, że nauczyciele prowadzą zajęcia z uczniami, wykorzystując do tego najnowsze narzędzia informacyjno – komunikacyjne. Mogą przeprowadzać lekcje, zadawać prace do wykonania, sprawdzać uczniów oraz wystawiać oceny. Nasi uczniowie bardzo dobrze sprostali temu zadaniu i przedstawiają efekty swojej  nauki w domu….

Stęskniła się szkoła za Wami
Wszystkimi swoimi ławkami.
I mapa tęskni
i Biały Orzeł
i telewizor w świetlicy,
a kreda wprost doczekać się nie może
tak pisać chce po tablicy.

Gdy Wam były w głowie łąki i lasy,
okropnie bez Was nudziły się klasy.
Z początku nawet było im miło,
że Was w nich całkiem nareszcie nie było.
Że była cisza, spokój błogi,
że nie szurały wciąż Wasze nogi,
że nie trzaskały bez przerwy drzwi.

Ale gdy parę minęło dni,
gdy mijał w ciszy za dzionkiem dzionek,
a żaden w szkole nie zabrzmiał dzwonek,
klasom się nagle zrobiło dziwnie
i zamiast miło – było przeciwnie.

Bo taka jest natura klas,
że bardzo im potrzeba Was.
Choć mamy różne przywary swoje,
z klas się bez Was robią pokoje,
zwykłe pokoje – puste, bez ludzi,
a w samotności… każdy się nudzi.

Klasy IV - VIII

Skip to content