News

,,Zdrowie na talerzu” – konkurs kulinarny w ZS CKR w Siennicy Różanej

W dniu 5 marca 2020 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbył się konkurs kulinarny dla uczniów szkół podstawowych „Zdrowie na talerzu” (zdrowe śniadanie – koktajl). Jego celem była popularyzacja wiedzy o zdrowym odżywianiu wśród młodzieży, rozwijanie zainteresowań dotyczących szeroko rozumianej problematyki żywieniowej (miniwykład pani Marzeny Tomaszewskiej, przedstawiciela Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie), integracja uczniów szkół podstawowych z uczniami Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej, a także konfrontacja wiedzy związanej z żywnością i zasadami zdrowego odżywiania uczniów z różnych szkół. Naszą szkołę reprezentowały uczennice kl. VII: Patrycja Juraszczyk i Gabriela Żołnacz.

Uczniowie i ich opiekunowie zostali uroczyście powitani przez dyrektora ZS CKR pana Stanisława Buka. Organizatorzy przygotowali również słodki poczęstunek dla przybyłych gości.

Konkurs składał się z dwóch części –  teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej uczniowie wzięli udział w drużynowym rozwiązywaniu testu sprawdzającego wiedzę o żywności i żywieniu. Praktyczna część zadania konkursowego odbyła się w  pracowni gastronomicznej. Dla uczniów przygotowano stanowiska robocze wyposażone w narzędzia kuchenne, zastawę stołową oraz surowce. Komisja konkursowa oceniała bezpieczne i higieniczne warunki pracy, sprawność w posługiwaniu się sprzętem kuchennym, walory smakowe  przyrządzonego śniadania oraz sposób prezentacji.

Po zsumowaniu punktów wyłoniono laureatów zmagań kulinarnych.  W konkursie brały udział szkoły podstawowe z Siennicy Nadolnej, nr 5 z Krasnegostawu, z Sielca, ze Stołpia i ze Strupina Dużego. Zwyciężyła szkoła podstawowa ze Stołpia, II miejsce zajęła szkoła z Sielca. Nasze uczennice  zajęły III miejsce, otrzymując dyplom i puchar, ufundowane przez Radę Rodziców ZSCKR w Siennicy Różanej oraz drobne upominki  przekazane przez panią Marzenę Tomaszewską reprezentującej Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie. Gratulujemy!

Skip to content