Dzień Pozytywnego Myślenia

W roku 2020  Dzień Pozytywnego Myślenia przypadał na 2 lutego. Pomysłodawcą tego święta, które w USA obchodzi się 13 września, jest amerykańska psycholog Kirsten Harrell. Od lat zajmuje się ona badaniem (również na własnej skórze) wpływu optymistycznego nastawienia na zdrowie i proces leczenia. Usposobienie wobec rzeczywistości jest w dużej mierze rzeczą wyuczoną – często nieświadomie. Oznacza to więc, że ciężką pracą można w dorosłym życiu świadomie zmieniać swoje nastawienie do świata.

Włączając się w obchody tego nietypowego święta wykonaliśmy nasze „pozytywne emotki”, aby przypominały nam, że warto doceniać to, co mamy i mierzyć się z codziennością pozytywnie nastawionym do świata. Albert Einstein powiedział: Są dwie dro­gi, aby przeżyć życie. Jed­na to żyć tak, jak­by nic nie było cu­dem. Dru­ga to żyć tak, jak­by cu­dem było wszystko. Drugi dzień lutego był zatem doskonałą okazją do tego, by „szklanka była zawsze  w połowie pełna”.

Skip to content