Spotkanie Noworoczne

9 stycznia 2020 roku w hali sportowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbyło się Spotkanie Noworoczne. Na zaproszenie Wójta Gminy i Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odpowiedzieli m.in.  przedstawiciele władz kościelnych, państwowych, samorządowych, instytucji i organizacji działających na terenie gminy, lokalna społeczność, dzieci i młodzież. Spotkanie poprowadziła pani Katarzyna Czajka – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej. Uczniowie naszej szkoły oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej wprowadzili publiczność w świąteczny, nostalgiczny nastrój prezentując wyjątkowe widowisko pt.: „Młodzież – Mieszkańcom”.  Podczas koncertu, zgodnie z wieloletnią tradycją, została wręczona statuetka „Zasłużony dla Gminy Siennica Różana”. W tym roku Kapituła to zaszczytne wyróżnienie przyznała prof. Józefowi Zającowi, Senatorowi RP. Następnie Arcybiskup Stanisław Budzik udzielił błogosławieństwa noworocznego wszystkim zgromadzonym. Spotkanie uwieńczył koncert gwiazdy wieczoru Olgi Bończyk.