News

Czytajcie książki, bo w nich przygody…

Czytajcie książki, bo w nich przygody i wiedza,

A kto lubi książki niechaj biblioteki odwiedza.

 

Uczniowie kl. III b w dniu 04.12.2019 r. w ramach zajęć innowacyjnych “Czytaki z  naszej paki” odwiedzili Bibliotekę Publiczną im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie. Celem wizyty było poznanie pracy bibliotekarza oraz zasad wypożyczania książek i  korzystania z czytelni, a także promowanie czytelnictwa jako ciekawej formy spędzania wolnego czasu dzieci i osób dorosłych.

Pani bibliotekarka na początku zaprosiła uczniów do czytelni, gdzie przedstawiła zasady korzystania z niej. Następnie pięknie opowiedziała o niektórych ważnych wydarzeniach z historii Chełma i regionu, prezentowanych na podstawie unikatowych dokumentów dostępnych tylko w czytelni tej biblioteki. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem słuchali także relacji o ciekawych faktach z historii biblioteki, jak również o działalności społecznej Marii Pauliny Orsetti  w Chełmie i jego okolicach.

Następnie uczniowie dowiedzieli się, co należy zrobić, by zostać czytelnikiem tej biblioteki, jak należy dbać o książki i co dzieje się, gdy książka zostanie zniszczona
lub zagubiona. Poznali zasady wypożyczania książek i materiałów audiowizualnych Kolejnym punktem zajęć było przeprowadzenie  wywiadu z pracownikiem tej  nowoczesnej biblioteki. Dzięki szczegółowym odpowiedziom bardzo sympatycznej pani bibliotekarki trzecioklasiści mieli możliwość poznania pracy bibliotekarza w czasie poza wypożyczaniem wybranych przez czytelnika książek. Niezwykle ciekawym i nowym doświadczeniem okazała się też możliwość czytania tekstu napisanego alfabetem Louisa Braille”a, wymagająca niezwykłej koncentracji uwagi. 

W dalszej części tej niezwykłej lekcji dzięki uprzejmości pracowników młodzi czytelnicy odwiedzili miejsce przechowywania najstarszych książek i materiałów, takich jak: czasopisma, broszury oraz prasa z różnych okresów historycznych Chełma od roku 1904 oraz poznali “drogę książki od momentu jej powstania do wypożyczenia z biblioteki”.

Na zakończenie bardzo interesujące okazały się zajęcia prowadzone pod opieką pani bibliotekarki z wykorzystaniem komputerów i umiejętności informatycznych uczniów. Wzbogaciły one wiedzę uczniów na temat biblioteki i możliwości korzystania z jej zasobów drogą elektroniczną. 

Pani bibliotekarka na zakończenie otrzymała podziękowania od wszystkich uczniów za trud przeprowadzenia bardzo atrakcyjnych zajęć i ofiarowała każdemu  uczniowi
na pamiątkę pięknie wydaną książkę z serii “Magiczny domek na drzewie” i zakładkę oraz Informator Biblioteki Publicznej w Chełmie, który przekazaliśmy do naszej szkolnej biblioteki.

Dla niektórych uczniów była to pierwsza wizyta w tak nowoczesnej bibliotece. Wszyscy wrócili pełni wrażeń, zadowoleni i uśmiechnięci, bogatsi o nowe doświadczenia.

 Jolanta Łukasik

Skip to content