Wyróżnienie dla Julki

Muzyka wpływa na uszlachetnianie obyczajów – słowa Arystotelesa były mottem VII Regionalnego Konkursu Pieśni Patriotycznej, który miał miejsce 21 listopada 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Łopienniku Nadrzecznym.   Konkurs honorowym patronatem objęli: Teresa Hałas – Poseł na Sejm RP,  Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty, Andrzej Leńczuk – Starosta Krasnostawski oraz Artur Sawa – Wójt Gminy Łopiennik Górny. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań młodego pokolenia Polaków pieśnią patriotyczną, poszerzenie edukacji patriotycznej o prezentację działań o charakterze artystycznym, upowszechnianie historii naszego kraju poprzez piosenkę oraz  stworzenie uczniom możliwości zdrowego współzawodnictwa.  Wśród solistów znalazła się także uczennica naszej szkoły Julia Lato z klasy 8. Julka swoje umiejętności wokalne zaprezentowała w dwóch współczesnych utworach patriotycznych: „Modlitwa warszawska” oraz „Przytulmy Polskę do serca”. Decyzją jury  Julka otrzymała wyróżnienie za znakomitą umiejętność interpretacji tekstów, niezwykłą wrażliwość muzyczną oraz wyjątkowe możliwości głosowe.

Gratulujemy Julce talentu i życzymy dalszych sukcesów wokalnych!

Skip to content