Wychowanie obywatelskie w praktyce

15 listopada klasa VIII na lekcję wiedzy o społeczeństwie wybrała się do Urzędu Gminy w Siennicy Różanej. Tematem zajęć było funkcjonowanie samorządu terytorialnego. W problematykę związaną z działalnością najniższego szczebla samorządu wprowadził uczniów pan sekretarz gminy Dariusz Turzyniecki. W bardzo przystępny sposób przedstawił uczniom poszczególne organy władzy uchwałodawczej i wykonawczej oraz ich kompetencje. Wymienił problemy, które na co dzień pomagają rozwiązywać mieszkańcom pracownicy urzędu. Odpowiadał na pytania dotyczące największych problemów gminy i pracowników samorządu. Uczniowie mogli też zwiedzić budynek i z bliska przyjrzeć się pracy poszczególnych referatów. Największe zainteresowanie, co zrozumiałe, budził gabinet wójta. Można było nawet zrobić małą przymiarkę do fotela najważniejszej osoby w gminie. Mamy nadzieję, że ta lekcja przyczyni się do tego, że młodzi mieszkańcy gminy będą bardziej angażować się w działalność społeczną.

Skip to content