Kręci nas bezpieczeństwo

W dniu 12 listopada 2019 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Siennicy Różanej uczestniczyli w zajęciach prewencyjnych prowadzonych przez dzielnicowego Posterunku Policji w Siennicy Różanej mł. asp. R. Zarazę. Celem spotkania było kształtowanie i promowanie pozytywnych postaw w zakresie bezpieczeństwa oraz przygotowanie uczniów do odpowiedzialnych zachowań w różnych sytuacjach. Każda klasa miała swoje indywidualne spotkanie z policjantem. Podczas niego uczniowie dowiedzieli się o konsekwencjach łamania prawa i   udziału w niebezpiecznych zabawach oraz stosowania agresji wobec innych. Spotkanie propagowało wiedzę o bezpieczeństwie w życiu codziennym. Policjant przestrzegał przed stosowaniem cyberprzemocy, uwrażliwiał na odpowiedzialne korzystanie z zasobów sieci Internet, rozważne zamieszczanie wszelkich informacji i fotografii na portalach internetowych. Podczas prelekcji uczniowie dowiedzieli się także, jak ważne jest odpowiednie korzystanie z mediów, aby nie stały się one narzędziem agresji i przemocy rówieśniczej oraz jakie konsekwencje prawne mogą spotkać nieletnich za czyny popełnione za pomocą narzędzi telekomunikacyjnych. Uczniowie z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach.

Skip to content