Jesteśmy wśród najlepszych w Europie

Miło nam poinformować, że praca naszych uczniów w projektach międzynarodowych eTwinning zdobyła kolejne wyróżnienie. W ubiegłym roku nasze dwa projekty: „Cultural Interactions via Friendship”  oraz „Our Cultural Heritage” uzyskały bardzo wysoką ocenę i zostały wyróżnione przez Centralne Biuro Programu eTwinning Krajową Odznaką Jakości. W bieżącym roku projekt „Cultural Interactions via Friendship” otrzymał Europejską Odznakę Jakości, co dowodzi, że nasze działania realizowane ze szkołami
z Turcji, Danii, Macedonii i Serbii prezentowały bardzo wysoki poziom na tle wielu projektów z całej Europy. Jest to dla nas inspiracją i zachętą do podejmowania dalszej współpracy międzynarodowej i doskonalenia stosowanych metod.

Skip to content