Jesienne liczenie ptaków

W dniu 4 października uczniowie klasy VIIa i VIII wzięli udział w akcji liczenia ptaków  w ramach Europejskich Dni Ptaków. Jak podaje Ogólnopolskie Towarzystwo Ornitologiczne: „To  bardzo szczególny i niezwykły moment w ptasim świecie – czas jesiennych wędrówek. Miliony ptaków, które spełniły swe rodzicielskie obowiązki i wychowały kolejne pokolenie, mogą udać się na zasobne w pokarm zimowiska, zaś miłośnicy awifauny mogą cieszyć się obserwacjami ptasich przelotów”.

W tym roku naszym głównym ornitologiem była pai Iwona Karpińska, biolog z zawodu i ornitolog z zamiłowania i pasji.  Łączna liczba zaobserwowanych, na kozienieckich stawach, ptaków wyniosła 61 osobników. Wśród nich znalazły się: 5 łysek, 11 łabędzi, 4 czaple białe, 1 czapa siwa, 15 kaczek krzyżówek, 1 bażant, 20 sikorek, 1 kaczka bogatka, 1 sroka, 1 sójka i 1 dzięcioł.

Udział uczniów w jesiennej akcji  liczenia ptaków ,to z jednej strony nauka przez obserwację , ale również  inspiracja do postrzegania interesujących obiektów przyrodniczych, pogłębianie  wiedzy o lokalnej przyrodzie jak również integracja zespołu klasowego.

Skip to content