Święto demokracji w szkole

Okazuje się, że wyborami żyją nie tylko dorośli. W naszej szkole jak co roku Samorząd Uczniowski przeprowadził wybory. Były one poprzedzone kampanią, która trwała dwa tygodnie. Kandydatki: Patrycja Juraszczyk, Patrycja Kopciowska i Martyna Popik przedstawiły społeczności szkolnej swoje propozycje uatrakcyjnienia życia szkolnego. Wykorzystały talent poetycki, wymyślając oryginalne hasła wyborcze i plastyczny, tworząc piękne plakaty. Tuż przed wyborami obowiązywała cisza wyborcza. Głosowanie odbyło się 24 września 2019 roku. Trzeba przyznać, że frekwencja wyborcza była wzorcowa i dorośli mogliby się od uczniów sporo nauczyć. Nad prawidłowością głosowania czuwała komisja wyborcza w składzie:

przewodnicząca – pani dyrektor Katarzyna Czajka

przewodnicząca komisji uczniowskiej – Kinga Stefaniak

zastępca przewodniczącego komisji uczniowskiej – Igor Karwowski.

Wybory obserwowali przedstawiciele każdej z klas oraz mężowie zaufania.

Po skrupulatnym podliczeniu głosów komisja przedstawiła protokół, z którego wynika, że nową przewodniczącą została Martyna Popik, natomiast opiekunem pani Anna Popek.

Skip to content