News

Zdrowe śniadanie – konkurs kulinarny w ZSCKR w Siennicy Różanej

W dniu 4 grudnia 2018 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbył się konkurs kulinarny dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych pod hasłem „Zdrowie na talerzu” (zdrowe śniadanie). Jego celem była popularyzacja wiedzy o zdrowym odżywianiu wśród młodzieży, rozwijanie zainteresowań dotyczących szeroko rozumianej problematyki żywieniowej, wzbudzenie zainteresowania zawodami z branży gastronomicznej, integracja uczniów szkół podstawowych z uczniami Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej, a także konfrontacja wiedzy związanej z żywnością i zasadami zdrowego odżywiania uczniów z różnych szkół. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: W. Jarosz, G. Fiedor ( kl. VII), E. Bobel, K. Krzyżanowska (kl. VIII) oraz M. Mochniej i R. Pawłowski (kl. III gimnazjum). 

Uczniowie i ich opiekunowie zostali uroczyście powitani przez dyrektora ZS CKR pana Stanisława Buka. Organizatorzy przygotowali również słodki poczęstunek dla przybyłych gości.

Konkurs składał się z dwóch części –  teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej uczniowie wzięli udział w drużynowym rozwiązywaniu testu sprawdzającego wiedzę o żywności i żywieniu. Praktyczna część zadania konkursowego odbyła się w  pracowni gastronomicznej. Dla uczniów przygotowano stanowiska robocze wyposażone w narzędzia kuchenne, zastawę stołową oraz surowce. Komisja konkursowa oceniała bezpieczne i higieniczne warunki pracy, sprawność w posługiwaniu się sprzętem kuchennym, walory smakowe  przyrządzonego śniadania oraz sposób prezentacji.

Po zsumowaniu punktów wyłoniono laureatów zmagań kulinarnych.  Nasi uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane  przez  Radę Rodziców ZSCKR w Siennicy Różanej, OSM w Krasnymstawie, panią Renatę Karwowską – właścicielkę sklepu „Groszek” w Siennicy Różanej oraz pana Krzysztofa Giełażyna –prezesa piekarni „Małgoś” w Siennicy Różanej oraz nagrodę specjalną Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego za szczególne zaangażowanie
w przygotowanie do konkursu. Gratulacje!

 

Skip to content