Próbna ewakuacja

Dnia 11 października w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Dokładnie o godzinie 10 po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami  przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, wyznaczonego na terenie szkoły. Tam dokonano sprawdzenia czy wszyscy bezpiecznie opuścili teren budynku.

Skip to content