Jesienne liczenie ptaków

8 października  uczniowie klasy VII  wzięli udział w akcji liczenia ptaków na stawach w Kozieńcu.  Jak podaje Ogólnopolskie Towarzystwo Ornitologiczne : „To  bardzo szczególny i niezwykły moment
w ptasim świecie – czas jesiennych wędrówek. Miliony ptaków, które spełniły swe rodzicielskie obowiązki i wychowały kolejne pokolenie, mogą udać się na zasobne w pokarm zimowiska, zaś miłośnicy awifauny mogą cieszyć się obserwacjami ptasich przelotów
”.

W tym roku naszym głównym ornitologiem był pan Paweł Łapiński, pracownik Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych – oddział terenowy w Chełmie. Łączna liczba zaobserwowanych ptaków wyniosła 76 osobników. Wśród nich znalazły się: 4 łabędzie, 10 łysek, 33 krzyżówki, 3 czaple siwe, 9 gawronów , 2 bogatki, 2 sójki, 4 kruki jak również błotniak stawowy, 2 bieliki, 2  myszołowy oraz 2 krzyki.

Udział uczniów w jesiennej akcji liczenia ptaków to z jednej strony nauka przez obserwację, ale również inspiracja do  postrzegania interesujących obiektów przyrodniczych, pogłębianie  wiedzy o lokalnej przyrodzie, jak również integracja zespołu klasowego.

Skip to content