News

IZABELA BOBEL LAUREATKĄ I POWIATOWEGO TURNIEJU CHEMICZNEGO

W dniu 8 czerwca 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie odbył się I Powiatowy Turniej Chemiczny dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Patronat nad turniejem objęli: Sekcja Dydaktyki Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Przewodniczący Rady Powiatu i Burmistrz Krasnegostawu. W Turnieju wzięło udział 6 trzyosobowych drużyn składających się z uczniów klas 7, II gimnazjum i III gimnazjum z następujących szkół: Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie, Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie, Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej, Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krupem, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im Jana Pawła II w Krasnymstawie. Uczniowie najpierw pisali test na poziomie swojej klasy, a następnie przeprowadzono 4 konkurencje zespołowe oraz Quiz na platformie Kahoot!.

Po zsumowaniu wszystkich punktów za test i konkurencje zespołowe nasza szkoła uplasowała się na miejscu IV. Mamy natomiast sukces indywidualny naszej uczennicy Izabeli Bobel z klasy 3a, która zdobyła I miejsce wśród uczniów klas trzecich i uzyskała tytuł  laureata I Powiatowego Turnieju Chemicznego.

Skip to content