News

Jesteśmy „Szkołą Dobrze ZaPROJEKTowaną”

Grupa uczniów z klasy 2 gimnazjum wzięła udział w VII edycji  ogólnopolskiego konkursu „Projekt z klasą”, w którym głównym zadaniem było przygotowanie i realizacja pracy konkursowej, czyli projektu edukacyjnego przygotowanego i realizowanego w rozumieniu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2015, Poz. 843 ze. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2017, Poz. 1534). Celem głównym naszego projektu „My school – my life” był wzrost świadomości kulturowej uczniów poprzez komunikowanie się i współdziałanie z rówieśnikami z innych krajów europejskich z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi TIK. Najważniejszym elementem w projekcie była współpraca międzynarodowa, co wiąże się z promocją wielokulturowości, unieszkodliwianiem stereotypów i zmianą nastawienia młodych ludzi do „inności”, tak aby stali się otwartymi na świat obywatelami.
Umiejętności techniczne, znajomość języka angielskiego oraz zdolność do komunikacji, kreatywnego myślenia i tworzenia, pomogą uczniom lepiej funkcjonować w społeczeństwie, wpłyną także na  dokonywanie dobrych wyborów dotyczących ich przyszłości.

Skip to content