News

Gabriela Dubaj zwyciężczynią konkursu „Film Quiz”

6 kwietnia odbył się drugi etap konkursu z języka angielskiego dla gimnazjalistów „Film Quiz”. Organizatorem konkursu było IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej  w Chełmie. Cele Quizu to:

  1. Rozbudzenie w uczniach motywacji do nauki języka obcego poprzez kinematografię.
  2. Rozwijanie wrażliwości poprzez kontakt z kulturą filmową.
  3. Umożliwienie młodzieży nawiązania kontaktów z rówieśnikami z innych szkół, mającymi podobne zainteresowania.
  4. Skierowanie uwagi młodzieży na potrzebę rozwijania zainteresowań filmowych.
  5. Propagowanie elementów zdrowej rywalizacji w walce o główną nagrodę.
  6. Propagowanie modelu wartościowej rozrywki jako alternatywy do tzw. „imprez  masowych”, które nie rozwijają osobowości młodego człowieka.
  7. Rozwijanie u uczestników konkursu zdolności artystycznych, kreatywności
    i umożliwienie porównania swoich dokonań z osiągnięciami równie zdolnych kolegów.

Konkurs składał się z dwóch etapów: I – test pisemny w języku angielskim ze znajomości filmów „Harry Potter and the Sorcerer’s Stone” (Harry Potter i Kamień Filozoficzny) oraz  „Monsters, Inc.” ( Potwory i Spółka), II (do tego etapu zakwalifikowali się uczniowie, którzy uzyskali 10 najlepszych wyników) – quiz w formie programu „Jeden z Dziesięciu” w języku angielskim ze znajomości filmów „Maleficent” (Czarownica)  i „The Martian” (Marsjanin). W I etapie wzięło udział 8 uczniów naszej szkoły i aż czworo z nich osiągnęło bardzo dobry wynik i zakwalifikowało się do etapu II. Wśród finalistów znaleźli się: Gabriela Dubaj i Izabela Bobel z kl. IIIa oraz Katarzyna Kowal i Bartłomiej Mazur z kl. IIIb. Już od połowy konkursu walka o pierwsze miejsce toczyła się pomiędzy Gabrysią a Kasią, które dość szybko wyeliminowały rywali z gry. Ostatecznie zwyciężyła Gabrysia uzyskując największą liczbę punktów, drugie miejsce zaś zajęła Kasia. 


Gratulujemy dziewczynom wiedzy filmowej oraz poziomu znajomości języka angielskiego!

Skip to content