Pasowanie na czytelnika

 15 marca 2018 roku odbyła się szkolna uroczystość pasowania na czytelnika pod hasłem „Książka moim przyjacielem”. Uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie w obecności swoich starszych kolegów z klas I – IV, nauczycieli i dyrekcji szkoły. Z tej okazji pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy, drobne upominki oraz zaproszenie do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej.  Starsi koledzy z klasy IV b pod kierunkiem pani Lidii Jurkiewicz przygotowali dla nich inscenizację baśni „Królowa śniegu”. Było to symboliczne pożegnanie zimy.

Na zakończenie spotkania Pani wicedyrektor Regina Banach podziękowała organizatorom za przygotowanie uroczystości oraz pogratulowała występu młodym aktorom z klasy czwartej.

Skip to content