News

PROGRAM EDUKACYJNY ” TIK? Tak! …2 – Tak, czytam!”

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w II edycji międzyszkolnego programu edukacyjnego ”TIK? Tak!2 – Tak, czytam!” organizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną w Chełmie. Celem programu była promocja czytelnictwa i rozbudzenie zainteresowań czytelniczych przy wykorzystaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK). Program trwał 12 tygodni (od 2 stycznia do 12 marca 2018 roku). Z naszej szkoły przystąpiło 30 uczniów z klas: IV, V, VII, III gimnazjum. Pracowali oni w sześciu zespołach projektowych pod opieką nauczycieli. Uczniowie mieli do wykonania następujące zadania:
– wykonanie w programie www.canva.com „wpisu na facebook” dotyczącego promocji biblioteki szkolnej; –
– napisanie elektronicznej książeczki w programie StoryJumper.com;
– wykonanie  dwóch tzw. „żywych okładek” wybranych książek („żywa okładka” to zdjęcie przedstawiające odtworzenie okładki książki – obróbka i edycja w edytorze grafiki);
– przeczytanie książki wybranej przez organizatora programu, napisanie jej recenzji na wirtualnej tablicy – Padlecie , rozwiązanie związanego z nią zadania w aplikacji LearninsApps i quizu w Quizizz;
– stworzenie własnej kampanii w formie filmu pod tytułem „Czytam – moje hobby” promującą czytanie książek. 
Program miał formę konkursu, poszczególne zadania były punktowane, a najlepsze projekty zostaną nagrodzone. Nasze grupy projektowe musiały wykazać się zdolnościami informatycznymi
i językowymi, kreatywnością, umiejętnością pracy w zespole. Efekty ich pracy i innych uczestników programu edukacyjnego można oglądać na specjalnie utworzonym blogu: https://tiktak2bpchelm.blogspot.com/p/zespoy.html

Skip to content