Próbna ewakuacja w szkole

Dnia 18 października w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Dokładnie o godzinie 10 po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami  przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, wyznaczonego na terenie szkoły. Tam dokonano sprawdzenia czy wszyscy bezpiecznie opuścili teren budynku.

Po przeprowadzonej kontroli odwołano alarm i uczniowie starszych wrócili na lekcje. Młodsi natomiast uczestniczyli w spotkaniu ze strażakami. Mogli obejrzeć wóz strażacki i poznać szczegóły dotyczące pracy strażaków.

Skip to content