Ślubowanie klas pierwszych

13 października 2017 r. w Szkole Podstawowej im. ”Synów Pułku” odbyła się uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych.  Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Mateusz Tomaszczuk  przywitał wszystkich zgromadzonych w sali  sportowej nauczycieli, rodziców, uczniów  oraz przedszkolaków przybyłych na tę niezwykłą uroczystość.  

Następnie uczniowie klas pierwszych w odświętnych strojach zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalno-taneczne w pięknej części artystycznej.  Po wystąpieniu klas pierwszych głos zabrał pan dyrektor Dariusz Michalak, który pochwalił  najmłodszych uczniów  i zwrócił uwagę na niezwykłą wymowę słów wypowiadanych podczas ślubowania. Życzył pierwszoklasistom, by każdego dnia dobrze wypełniali swoje obowiązki i umieli się zastosować do słów składanego przyrzeczenia.

Kolejnym punktem uroczystości było ślubowanie uczniów, które odbyło się w niezwykle podniosłej atmosferze, przed sztandarem naszej szkoły. Po złożeniu ślubowania dzieci zostały pasowane na uczniów przez dyrektora szkoły. Otrzymały również dyplomy  upamiętniające przyjęcie ich do grona braci uczniowskiej naszej szkoły. Koleżanki i koledzy z klas trzecich zaprezentowali inscenizację przygotowaną dla pierwszoklasistów  z okazji ich święta. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem dla dzieci i rodziców.

Skip to content