News

Nauka – między tradycją a współczesnością

W dniu 27 i 28 września uczniowie klas V i VI oraz III klasy gimnazjum uczestniczyli w projektach zorganizowanych przez wyższe uczelnie, w ramach XIV Lubelskiego Festiwalu Nauki, którego hasło obecnej edycji brzmiało  Nauka – między tradycją a współczesnością.

Przedstawiciele klas piątych oraz szóstej odwiedzili  Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie. W laboratorium materiałów budowlanych uczestniczyli w warsztatach, podczas których zobaczyli, jak wzmacnia się metale i ich stopy oraz dowiedzieli się, dlaczego stal jest twarda. Poznali również  sekrety niezwykłych substancji oraz materiały, które obdarzone są “pamięcią”.

Z ogromnym zainteresowaniem dzieci spotkały się warsztaty z wykorzystaniem kamery  termowizyjnej. Uczestnicy pokazu  szukali śladów ciepła, obserwowali ludzkie ciało oraz sprawdzali instalacje elektryczne.

Natomiast uczniowie klas trzecich uczestniczyli w bardzo interesującym projekcie przygotowanym przez dr. Grzegorza Kata z wydziału Pedagogiki i Psychologii  Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

 Głównym celem tych warsztatów było ukazanie pozytywnej i negatywnej roli indywidualnego poziomu skłonności do ryzyka. Uczniowie wzięli udział w prostym  eksperymencie, który  badał tendencję do podejmowania zachowań ryzykownych. Poznali również sytuacje, w których podjęcie ryzyka jest szansą oraz te sytuacje, w których ryzykowne postępowanie prowadzi do negatywnych konsekwencji.

Kolejny projekt miał na  celu popularyzację wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Podczas warsztatów uczniowie zapoznali się z najczęściej występującymi wypadkami oraz sposobami niesienia pomocy ofiarom zdarzeń. W części praktycznej wykonywali ćwiczenia z zakresu: pozycja boczna ustalona, resuscytacja osoby dorosłej oraz resuscytacja dziecka.

Udział uczniów w tego typu projektach pokazuje, że nauka jest nie tylko ważna, ale również fascynująca.

Renata Malczewska

Skip to content