News

Wybory do Samorządu Uczniowskiego szkolnym świętem demokracji

Każdy przejaw demokracji zasługuje na uznanie. Dlatego takich chwil samorządności jest w naszej szkole wiele. Dnia 26.09.2017 roku odbyły się wybory przewodniczącego i opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie mieli do dyspozycji salę, która została tego dnia zamieniona na lokal wyborczy. Otrzymali szkolne karty do głosowania i wrzucali je do urny wyborczej. Nad prawidłowością wyborów czuwała komisja składająca się z przedstawicieli uczniów z klas IV, V i VI oraz II i III gimnazjum. Gdy głosy zostały policzone, okazało się, że przewodniczącym został Mateusz Tomaszczuk z klasy IIIb oraz Nikola Kubik z klasy VII. Natomiast opiekunami SU zostały pani Anna Popek i pani Agnieszka Mróz.

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018:

Przewodniczący Mateusz Tomaszczuk i Nikola Kubik

Z-ca przewodniczącego Szymon Smalej

Skarbnik Emilia Bobel

Sekretarz Gabriela Cygańczuk

Gratulujemy!

Skip to content