Szkolne święto demokracji

Od najmłodszych lat uczymy się w naszej szkole zasad demokracji i samorządności. Dlatego we wrześniu z niecierpliwością czekamy na dzień, w którym odbywają się wybory przewodniczącego i opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Tego roku był to piątek 23.09.2016r. Uczniowie mieli do dyspozycji salę lekcyjną, która została tego dnia zamieniona na lokal wyborczy. Każdy gimnazjalista i uczeń klas IV – VI otrzymał dwie karty do głosowania, na których zaznaczał swojego faworyta na przewodniczącego i opiekuna SU. Nad prawidłowością czuwała komisja wyborcza składająca się z przedstawicieli uczniów z klas I – III gimnazjum i IV – VI szkoły podstawowej.

Gdy głosy zostały policzone, okazało się, że zwycięzcą wśród gimnazjalistów został Rafał Milichiewicz z klasy IIIa. Społeczność klas IV –VI szkoły podstawowej wybrała Jakuba Mielniczuka z klasy VI. Natomiast opiekunami SU zostały pani Anna Popek i pani Agnieszka Mróz. Gratulujemy!

Skip to content